El Laboratori

Som especialistes en l’anàlisi d’aigües de consum i continentals. Per això, el laboratori està dotat dels equipaments més avançats tecnològicament, fet que ens permet complir tots els requeriments establerts pel RD 3/2023 i RD 902/2018. La qualificació de l’equip de professionals que el gestiona juntament amb el nivell instrumental ens situa al capdavant en la nostra funció.

Política de qualitat

Els nostres objectius són el control dels criteris de qualitat de l’aigua de consum humà per tal de que l’aigua que arriba al consumidor  sigui  segura i de la millor qualitat. El Laboratori està compromès en  fomentar la investigació i el desenvolupament per  tal de garantir la màxima qualitat i competitivitat del servei, per això col·labora amb la Universitat i amb Centres de Investigació.

Serveis

A continuació podeu trobar els nostres serveis:

  • Anàlisis d’aigües de consum humà
  • Assessorament tècnic
  • Control d’aparells de tractaments domèstics: descalcificadors, osmosis inversa, etc.
  • Anàlisis de superfícies
  • Anàlisis d’aigües per reg
  • Anàlisis de legionel·la
  • Anàlisis d’aigües de pous, rius, llacs i embassaments
  • Anàlisis d’aigües de piscines

Àrees de treball

Acreditacions

El Laboratori d’Aigües està inscrit en el registre de Laboratoris acreditats de Salut Ambiental i Alimentària, núm. LSAA-064-95 del Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya. També es troba inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya com a laboratori acreditat amb el núm. 262 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

El Laboratori també està certificat per la UNE-EN-ISO 9001, que certifica el correcte funcionament de totes les àrees del laboratori, la UNE-EN-ISO14001 que certifica la correcte gestió ambiental, i acreditat per la UNE-EN-ISO/IEC 17025, que garanteix la qualitat del sistema de gestió i competència tècnica dels laboratoris.

Veure més

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable