Tipus d'anàlisis

    • Microbiològiques
    • Fisicoquímiques
    • Traces de metalls
    • Orgàniques
    • Assaig de tractament

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable