Àrea de Química Bàsica

 • Àrea de Química Bàsica

  • Cromatògraf Iònic
  • Valorador automàtic amb PH-metre i conductímetre.
  • Espectòmetre d’absorció molecular.
  • Potenciòmetre amb ESI de Fluorurs.
  • Analitzador de TOC

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable