Àrea de Metalls

  • Àrea de Metalls

    • Espectrofotometria d'absorció atòmica: amb càmera de grafit, flama i generador d'hidrurs (EAA).
    • Plasma d'acoblament inductiu (ICP_OES).

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable