Àrea de Microbiologia

  • Àrea de Microbiologia

    • Anàlisi de Legionella pneumophila - Mètode oficial d’anàlisi. Detecció i recompte de Legionella spp. i de Legionella pneumophila, inclòs el seu serotipat, en aigües de consum i aigües de piscinies.
    • Tècniques microbiològiques reconegudes i d’aplicació pel control dels diferents tipus d’aigua.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable