Acreditacions

  • Registre

    El Laboratori d’Aigües està inscrit en el registre de Laboratoris acreditats de Salut Ambiental i Alimentària, núm. LSAA-064-95 del Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya. També es troba inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya com a laboratori acreditat amb el núm. 262 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

  • Certificats i Acreditacions

    El Laboratori també està certificat per la UNE-EN-ISO 9001, que certifica el correcte funcionament de totes les àrees del laboratori, la UNE-EN-ISO 14001 que certifica la correcte gestió ambiental, i acreditat per la UNE-EN-ISO/IEC 17025, que garanteix la qualitat del sistema de gestió i competència tècnica dels laboratoris.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable