Àrea d'Orgànics

 • Àrea d'Orgànics

  • Tècniques instrumentals de concentració i d’extracció de compostos orgànics:
   Espai de cap (HS), Extracció en fase sòlida
   i Extracció líquid – líquid.
  • Cromatografia de gasos (GC) amb sistemes automàtics d’injecció i detecció per espectrometria de masses (MS), per a la identificació i confirmació de compostos orgànics.

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable